Balance啲,易瘦啲

為咗養成健康生活習慣,俾更多時間自己放鬆,近年大家都追求work-life-balance。咁你又知唔知,想腸道暢通、縮減小腹,都要講求Balance?


腸道中嘅壞菌會對健康造成負擔,如果唔及時幫益菌對抗壞菌,仲有可能影響排便!紐崔萊™強效複合乳酸菌含有63億活性益菌,同時選用5種嚴選菌株,能直達腸道,保持益菌活性,更有效促進益菌生長!腸道健康有助提高免疫力,幫你排出身體毒素,推平個肚仔 ~


了解更多 https://bit.ly/3cN3cbR


我要分享文章
或複製以下連結進行分享
此功能僅為 直銷商使用
我要搜尋
確定