XS增肌易飲用小知識🔖Secured!😎

❓究竟要點飲
飲用方法好簡單😉只要將一羹XS增肌易加入一杯凍水或室溫水度,就咁攪勻佢就飲得㗎啦!🚰

❓最好幾時飲
⏱配合唔同嘅運動性質,分別响運動後或者前後飲用
如果只係做帶氧運動,如游水跑步等等,最好喺運動後1個鐘內飲,咁就有助促進蛋白質製造,及延長合成蛋白質的作用... 即係增肌呀💪🏻!仲可以加快恢復體力⤴️
會做埋肌肉鍛鍊嘅朋友🏋🏻‍♂️就可以加碼喺運動前30分鐘飲,咁就有助預防肌肉於運動期間流失🔐

跟住做自然可以增加肌肉量,做靚個體脂率之餘,仲可以幫你塑造線條,建立理想身型🍫

#體重管理好拍檔 #做靚個體脂率 #XS增肌易 #XSMuscleMultiplier #體重管理 #LiveXS #ExperienceMore #XSNationHK


內容來源:


https://www.facebook.com/1016451978388680/posts/4482183131815530/
我要分享文章
或複製以下連結進行分享
此功能僅為 直銷商使用
我要搜尋
確定