【Where’s Tomato? 🍅番茄在哪裡🧐?】
究竟要搵出嚟嘅番茄喺邊呢🤔?開始睇到有啲眼花花呢😵‍💫?
望得電子螢幕📱,定時都要俾佢休息一下,做下眼睛運動,補充營養🔋!

4️⃣大護眼👀植物營養,就已經集齊係紐崔萊™️葉黃素視力精華入面🤩!
佢蘊含4️⃣大護眼植物營養,茄紅素、乙種胡蘿蔔素、葉黃素及玉米黃素。而當中嘅”茄紅素”,常見於番茄中,能促進眼部👁晶狀體健康。佢除咗能夠改善視力對焦,舒緩眼睛疲勞✨,亦可提升抗氧化力💪,延緩晶狀體老化,絕對係眼睛嘅恩物🥰!

🛒由你親「眼」見證: https://amshop.amway.com.hk/p/4322

#Nutrilite #NutriliteHongKong #紐崔萊 #葉黃素視力精華 #抗藍光 #碌電話視力症後群 #新世代新護眼配方 #守護靈魂之窗 #葉黃素 #玉米黃素 #茄紅素 #乙種胡蘿萄素


內容來源:


https://www.facebook.com/697715946991817/posts/5658128194283876/
我要分享文章
或複製以下連結進行分享
此功能僅為 直銷商使用
我要搜尋
確定